Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapis do szkoły policealnej

Rekrutacja szkoły policealnej na kolejny rok szkolny

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ uprawniony do przyjmowania zapisów do szkoły policealnej

Kogo dotyczy  

Kandydaci do szkoły policealnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (wystarczy od lekarza POZ)
 • 2 zdjęcia
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
Czas realizacji  

Rozpoczęcie najbliższego roku szkolnego.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie w kwestiach spornych wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.

Rezultat realizacji usługi  

Zapis do szkoły policealnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zapis lub odmowa do szkoły policealnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zapis
 • szkoła policealna
 • kształcenie zawodowe
 • Medyk Brzeg
 • Podobne usługi  

  Zapis do szkoły policealnej

  Rekrutacja szkoły policealnej na kolejny rok szkolny