Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Rozliczenie przez szkołę wykorzystania dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2023 r.

Rozliczenie otrzymanej i wydatkowanej przez szkołę w 2023 r. dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Kogo dotyczy  

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, szkoły podstawowe niepubliczne

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587)
 • Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 950)
Wymagane dokumenty  
  Właściwy formularz
Czas realizacji  

Do 15.01.2024

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Określenie kwoty faktycznie wydatkowanej przez szkołę dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez szkołę formularza i podpisanie go przez dyrektora szkoły 2. Przekazanie wypełnionego formularza do JST

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręczniki
 • dotacja
 • Rozliczenie przez szkołę wykorzystania dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2023 r.

  Rozliczenie otrzymanej i wydatkowanej przez szkołę w 2023 r. dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe