Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ do przeprowadzania rekrutacji (np. Dyrektor szkoły)

Kogo dotyczy  

Rodzice, opiekunowie prawni ucznia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Rodzice dziecka (prawni opiekunowie), które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia mogą złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od decyzji nie przyjęcia dziecka do świetlicy jeżeli postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone z naruszeniem procedur. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Szkoły. Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni po upływie siedmiodniowego okresu odwoławczego. Decyzja Dyrektora Szkoły w zakresie odwołania jest ostateczna.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyjęciu do świetlicy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej
  Podobne usługi  

  Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej