Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Rozliczenie przez szkołę wykorzystania dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2022 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

Rozliczenie otrzymanej i wydatkowanej przez szkołę w 2022 r. dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne
i materiały ćwiczeniowe

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Kogo dotyczy  

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, szkoły podstawowe niepubliczne

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Dołączenie właściwego formularza
Czas realizacji  

Do 15.01.2023

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Określenie kwoty faktycznie wydatkowanej przez szkołę dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez szkołę formularza i podpisanie go przez dyrektora szkoły 2. Przekazanie wypełnionego formularza do JST

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręczniki
 • dotacja
 • Rozliczenie przez szkołę wykorzystania dotacji otrzymanej i wydatkowanej w 2022 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

  Rozliczenie otrzymanej i wydatkowanej przez szkołę w 2022 r. dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne
  i materiały ćwiczeniowe