Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapytanie w sprawach oświaty

1. Usługa umożliwia złożenie podania w sprawach związanych z systemem oświaty.
2.Nauczyciel/dyrektor szkoły/wójt/burmistrz występuje z zapytaniem np. w sprawie prawa oświatowego/podania przedstawiciela do komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela itp.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kuratorium Oświaty

Kogo dotyczy  

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podanie
Czas realizacji  

zgodnie z KPA

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie informacji w sprawach związanych z systemem oświaty.

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Podanie o udzielenie odpowiedzi

Zapytanie w sprawach oświaty

1. Usługa umożliwia złożenie podania w sprawach związanych z systemem oświaty.
2.Nauczyciel/dyrektor szkoły/wójt/burmistrz występuje z zapytaniem np. w sprawie prawa oświatowego/podania przedstawiciela do komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela itp.