Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

Określenie niezbędnej kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wojewoda

Kogo dotyczy  

jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 950)
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Od 01.04.2023 do 15.09.2023

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Określenie kwoty niezbędnej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez JST formularza i podpisanie go przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starosty/marszałka województwa dyrektora szkoły 2. Przekazanie wypełnionego formularza do wojewody

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręczniki
 • dotacja
 • Udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. dla uczniów z niepełnosprawnościami

  Określenie niezbędnej kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.