Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Określenie niezbędnej kwoty dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Kogo dotyczy  

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, szkoły podstawowe niepubliczne

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 587)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 950)
Wymagane dokumenty  
  Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji.
Czas realizacji  

Od 1.04.2023 do 15.09.2023

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Określenie kwoty niezbędnej dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie przez szkołę informacji i podpisanie go przez dyrektora szkoły 2. Przekazanie wypełnionego formularza do JST

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Podręczniki
 • dotacja
 • Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

  Określenie niezbędnej kwoty dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.