Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawy dotyczące przebiegu studiów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Uczelni pisma dotyczącego przebiegu studiów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Rektor, Dziekan, Kierownik studiów podyplomowych

Kogo dotyczy  

Studentów studiów I, II i III stopnia, absolwentów, słuchaczy studiów podyplomowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  pismo
Czas realizacji  

Zgodny z właściwym regulaminem studiów lub kodeksem postępowania administracyjnego

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Rektor, Prorektor, Dziekan

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie informacji o przebiegu studiów

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   studia szkoła wyższa uczelnia
  Podobne usługi  

  Sprawy dotyczące przebiegu studiów

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Uczelni pisma dotyczącego przebiegu studiów.