Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres

Usługa umożliwia złożenie wniosku do kuratora oświatyw sprawie uzgodnienia przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres wraz z pisemną informacją dotyczącą efektów pracy szkoły.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kuratorium Oświaty

Kogo dotyczy  

Marszałek, Prezydent, Burmistrz, Wójt

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje
  • Kopia dowodu osobistego
  • Kopia oceny pracy
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie
  • Dyplom lub świadectwo potwierdzające ukończenie przez kandydata studiów z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
  • Oświadczenia, o których mowa w § 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajów publicznych placówek
  • Opinia rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej
Czas realizacji  

Miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji,

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres

Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres

Usługa umożliwia złożenie wniosku do kuratora oświatyw sprawie uzgodnienia przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres wraz z pisemną informacją dotyczącą efektów pracy szkoły.