Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą

Zatwierdzenie zgłoszenia wypoczynku przez kuratora oświaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kurator oświaty

Kogo dotyczy  

Organizatorzy wypoczynku

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży (Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016, poz. 452)
Czas realizacji  

Najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenia wypoczynku, zatwierdzone przez kuratora oświaty, widoczne w systemie bazy wypoczynku dla zainteresowanego zgłoszeniem obywatela

Etapy realizacji usługi  

1. W systemie bazy wypoczynku występuje możliwość zgłoszenia wypoczynku przez wybranie wzoru zgłoszenia przez organizatora wypoczynku i jego wypełnienie, podpisanie i przesłanie do kuratora oświaty, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zatwierdzenie, 4. Zamieszczenie w bazie wypoczynku

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Baza wypoczynku

  Zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą

  Zatwierdzenie zgłoszenia wypoczynku przez kuratora oświaty