Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia o nauce

Potwierdzenie statusu ucznia/słuchacza

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Słuchacze szkoły policealnej

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2023 r., poz. 1120)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Wystawienie zaświadczenia. 3. Doręczenie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wniosek
 • nauka
 • Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o nauce

  Potwierdzenie statusu ucznia/słuchacza