Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i zgłoszenie do szkoleń strażaków OSP

Przesłanie karty skierowania na szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komendant Wojewódzki/Miejski/Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Kogo dotyczy  

Burmistrz, Wójt, Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., Art. 19, ust. 1b,)
  • Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Załącznik nr 2) - zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. https://www.straz.gov.pl/download/3643
Wymagane dokumenty  
    Karta skierowania na szkolenie
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odmowa wpisania na listę słuchaczy jest decyzją ostateczną od której nie przysługuje odwołanie. Słuchacz może przystąpić do szkolenia w następnym terminie po uzupełnieniu wymagań.

Rezultat realizacji usługi  

Wpisanie wnioskodawcy na listę słuchaczy szkolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie skierowania wniosku przez zainteresowanego; 2. Ewentualne przesłanie wniosku do innej instytucji według właściwości albo w celu czynności wyjaśniających; 3. wpisanie albo odmowa wpisania na listę słuchaczy szkolenia

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • OSP
  • szkolenia
  • karta skierowania
  • Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i zgłoszenie do szkoleń strażaków OSP

    Przesłanie karty skierowania na szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych