Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktywacja dostępu do danych zgromadzonych w bazie urzędu

Celem usługi jest uzupełnienie danych konta klienta o numer Pesel w celu umożliwienia mu dostępu on-line do informacji dotyczących jego osoby, przetwarzanych w bazach danego urzędu.

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określania wzoru w danej sprawie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art.227 i art.241 kpa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy klientów urzędu

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów eletronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2016 r., poz. 679)
Wymagane dokumenty  
  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw Pobierz
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość pozyskiwania informacji z bazy urzędu po zweryfikowaniu tożsamości przez Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie pisma, 2. Przyjecie pisma, 3. Uzupełnienie danych,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dostęp do informacji

  Aktywacja dostępu do danych zgromadzonych w bazie urzędu

  Celem usługi jest uzupełnienie danych konta klienta o numer Pesel w celu umożliwienia mu dostępu on-line do informacji dotyczących jego osoby, przetwarzanych w bazach danego urzędu.

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
  - w przepisach nie został określony organ właściwy do określania wzoru w danej sprawie,
  - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

  Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art.227 i art.241 kpa.