Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zamówienie na pobranie próbek i wykonanie analizy fizykochemicznej lub wykonanie pomiarów

Pobranie próbek i wykonanie analizy fizykochemicznej lub wykonanie pomiarów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Każdy zainteresowany

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 425)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1180)
Wymagane dokumenty  
  Zamówienie
Czas realizacji  

Od 2-6 tygodni w zależności od zakresu prac zawartych w zamówieniu

Opłaty  

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej

Tryb odwoławczy  

Reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań/pomiarów

Rezultat realizacji usługi  

Sprawozdanie z badań/pomiarów

Etapy realizacji usługi  

Pobranie próbek, wykonanie badań/pomiarów, sporządzenie sprawozdania z badań/pomiarów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Badania
 • pomiary
 • Zamówienie na pobranie próbek i wykonanie analizy fizykochemicznej lub wykonanie pomiarów

  Pobranie próbek i wykonanie analizy fizykochemicznej lub wykonanie pomiarów