Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Złóż wniosek o zakup preferencyjny węgla w sprzedaży końcowej

Preferencyjny zakup oznacza, że cena węgla nie może wynosić więcej niż:
2000 zł brutto/tonę w przypadku sprzedaży przez gminę lub gminę sąsiednią, 2200 zł brutto/tonę w przypadku innego podmiotu.
Sprzedaż końcowa to sprzedaż węgla, które pozostało gminie, bez limitu, aż do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Możesz kupić dowolną ilość węgla – nawet jeśli kupiłeś(-aś) już węgiel na preferencyjnych warunkach.
Sprawdź na stronie swojego urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), czy i do kiedy gmina prowadzi sprzedaż końcową węgla. Możesz złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.
Możesz złożyć więcej niż jeden wniosek do swojej gminy, ale tylko w tym terminie, który podała. Gmina nie rozpatrzy wniosku, jeśli złożysz go w innym terminie. Kiedy gmina rozpatrzy twój wniosek, możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w sprzedaży końcowej.
Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w ramach sprzedaży końcowej w innej gminie i u innego podmiotu niż ten, który wyznaczyła twoja gmina, tylko na podstawie zaświadczenia. Wniosek o zaświadczenie składasz do urzędu gminy, w formie papierowej.
Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy dla twojego gospodarstwa domowego

Kogo dotyczy  

Każdego, kto: ukończył 18 lat, mieszka i przebywa w Polsce, jest obywatelem Polski lub jest cudzoziemcem, który ma: zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, obywatelstwo państwa Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2493)
 • Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2238)
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 877)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Urząd rozpatrzy twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, i poinformuje cię o tym telefonicznie lub mailowo. Gmina rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością ich wpływu – do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zakup węgla po preferencyjnej cenie w sprzedaży końcowej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Kupno węgla po preferencyjnej cenie w sprzedaży końcowej

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • węgiel
 • preferencyjna cena węgla
 • niższa cena węgla
 • Złóż wniosek o zakup preferencyjny węgla w sprzedaży końcowej

  Preferencyjny zakup oznacza, że cena węgla nie może wynosić więcej niż:
  2000 zł brutto/tonę w przypadku sprzedaży przez gminę lub gminę sąsiednią, 2200 zł brutto/tonę w przypadku innego podmiotu.
  Sprzedaż końcowa to sprzedaż węgla, które pozostało gminie, bez limitu, aż do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
  Możesz kupić dowolną ilość węgla – nawet jeśli kupiłeś(-aś) już węgiel na preferencyjnych warunkach.
  Sprawdź na stronie swojego urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), czy i do kiedy gmina prowadzi sprzedaż końcową węgla. Możesz złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.
  Możesz złożyć więcej niż jeden wniosek do swojej gminy, ale tylko w tym terminie, który podała. Gmina nie rozpatrzy wniosku, jeśli złożysz go w innym terminie. Kiedy gmina rozpatrzy twój wniosek, możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w sprzedaży końcowej.
  Możesz kupić węgiel na preferencyjnych warunkach w ramach sprzedaży końcowej w innej gminie i u innego podmiotu niż ten, który wyznaczyła twoja gmina, tylko na podstawie zaświadczenia. Wniosek o zaświadczenie składasz do urzędu gminy, w formie papierowej.