Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Przedstawiciele związków spółek wodnych posługując się portalem internetowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zwanym dalej MUW) będą mogli pobrać wzór wniosku o przyznanie dotacji, w celu jego wypełnienia i złożenia w wyznaczonym terminie do MUW w Warszawie.
Po akceptacji przez pracownika WBZK - V złożonych wniosków przez spółki wodne i związki spółek wodnych dokonywany jest podział dotacji.
Wysokość dotacji jest efektem zastosowanego algorytmu. Podział dotacji w danym roku jest przekazywany do Wojewody Mazowieckiego celem akceptacji.
Zaakceptowany podział dotacji jest podstawą przygotowania umów ze związkami spółek wodnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda Mazowiecki

Kogo dotyczy  

Związków Spółek Wodnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o przyznanie dotacji podmiotowych z budżetu wojewody
Czas realizacji  

Rok kalendarzowy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Akceptacja wniosku i przygotowanie umów ze związkiem spółek wodnych

Etapy realizacji usługi  

Przyjmowanie wniosków w terminie do… (termin zostaje określony w danym roku); Weryfikacja przesłanych wniosków; Podział dotacji (zgodnie z zastosowaniem odpowiedniego algorytmu); Podpisywanie umów pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a spółkami wodnymi i związkami spółek wodnych;

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Umowa
 • związek spółek wodnych
 • spółka wodna
 • dotacja podmiotowa
 • Przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

  Przedstawiciele związków spółek wodnych posługując się portalem internetowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zwanym dalej MUW) będą mogli pobrać wzór wniosku o przyznanie dotacji, w celu jego wypełnienia i złożenia w wyznaczonym terminie do MUW w Warszawie.
  Po akceptacji przez pracownika WBZK - V złożonych wniosków przez spółki wodne i związki spółek wodnych dokonywany jest podział dotacji.
  Wysokość dotacji jest efektem zastosowanego algorytmu. Podział dotacji w danym roku jest przekazywany do Wojewody Mazowieckiego celem akceptacji.
  Zaakceptowany podział dotacji jest podstawą przygotowania umów ze związkami spółek wodnych.