Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o podjęciu działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Przyjęcie danych dot. osób spełniających kryteria do prac przy zabytku w związku z wydaną wcześniej decyzją konserwatorską na działania przy zabytku. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia danych nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kogo dotyczy  

Inwestorów działających przy zabytku

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia danych nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Gromadzenie danych związanych z ochroną zabytku

Etapy realizacji usługi  

1. przesłanie wniosku, 2. Przyjęcie wniosku, 3. Zgromadzenie danych związanych z ochroną zabytku,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zawiadomienie

  Zawiadomienie o podjęciu działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  Przyjęcie danych dot. osób spełniających kryteria do prac przy zabytku w związku z wydaną wcześniej decyzją konserwatorską na działania przy zabytku. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia danych nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do prac.