Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ełcka Karta Seniora

Wydanie Ełckiej Karty Seniora

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta Ełku

Kogo dotyczy  

„Ełcka Karta Seniora 60+” przysługuje mieszkańcom Miasta Ełku, którzy ukończyli 60 rok życia.

Podstawy prawne  
    Uchwała nr XVI.177.16 RADY MIASTA EŁKU z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Ełckiej Karty Seniora (Dz. U. z 2016 r., poz. 177)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie ełckiej karty seniora
Czas realizacji  

Karty wydawane są w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie Ełckiej Karty Seniora

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku, otrzymanie Ełckiej Karty Seniora

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Karta seniora

Ełcka Karta Seniora

Wydanie Ełckiej Karty Seniora