Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedłożenie rozliczenia do umowy cywilno-prawnej

Usługa umożliwia przedłożenie dokumentacji będącej podstawą do wypłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy cywilno-prawnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Podmioty administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Zleceniodawców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Oświadczenia do celów podatkowych
  • Rachunek/Faktura do umowy
  • inne
  • Harmonogram pracy
Czas realizacji  

60 dni

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie do weryfikacji i realizacji rachunku

Etapy realizacji usługi  

1.Przedłożenie dokumentacji wraz z rachunkiem/fakturą 2. Weryfikacja załączników, rachunku zgodnie z umową 3. Realizacji, wypłata

Poziom uwierzytelniania  
  • Podpis kwalifikowany
  • Profil zaufany
  • Usługa wymaga zalogowania  

    TAK

    Słowa kluczowe  
  • Rachunek
  • umowa
  • rozliczenia
  • przedłożenie
  • cywilno-prawna
  • Przedłożenie rozliczenia do umowy cywilno-prawnej

    Usługa umożliwia przedłożenie dokumentacji będącej podstawą do wypłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot umowy cywilno-prawnej