Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Publikacja informacji o zgłoszeniu wynalazku / wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o publikację informacji o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym. Wniosek może być składany razem ze zgłoszeniem lub w trakcie postępowania, ale nie później niż w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kogo dotyczy  

O publikację informacji o zgłoszeniu w terminie wcześniejszym może się ubiegać zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o publikację w terminie wcześniejszym informacji o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki (uwzględniając czas na przygotowania techniczne do publikacji).

Opłaty  

60,00zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 p.w.p.) Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Publikacja informacji o zgłoszeniu w terminie wcześniejszym.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Publikacja informacji o zgłoszeniu w terminie wcześniejszym

  Publikacja informacji o zgłoszeniu wynalazku / wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym

  Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o publikację informacji o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego w terminie wcześniejszym. Wniosek może być składany razem ze zgłoszeniem lub w trakcie postępowania, ale nie później niż w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa.