Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Usługa fakultatywna na wniosek strony realizowana w zakresie oceny zgodności jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z przepisami prawa i deklaracją producenta

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Kogo dotyczy  

Zainteresowani przedsiębiorcy chcący potwierdzić zgodność jakości handlowej partii artykułu rolno-spożywczego z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 10 dni roboczych

Opłaty  

W zależności od czynności. Szczegóły są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie świadectwa jakości handlowej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 2.przeprowadzenie kontroli wskazanej do oceny partii artykułów rolno-spożywczych, 3. wydanie świadectwa jakości

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ocena jakości handlowej

  Dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

  Usługa fakultatywna na wniosek strony realizowana w zakresie oceny zgodności jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z przepisami prawa i deklaracją producenta