Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Kogo dotyczy  

Wykonawcy wnoszący przystąpienia do postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz przystąpienia
 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego wraz z ewentualnymi załącznikami
Czas realizacji  

W zależności od wydanego przez Prezesa Izby zarządzenia

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie formularza przystąpienia, 2. Weryfikacja złożenia formularza przystąpienia,

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej
  Podobne usługi  

  Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

  Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu