Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Aktualizacja danych w jednostce centralnej EURODAC

Aktualizacja danych w jednostce centralnej EURODAC

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralna Registratura Daktyloskopijna

Kogo dotyczy  

Urząd ds. Cudzoziemców

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
  Pismo uaktualnienie danych
Czas realizacji  

Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacji danych w jednostce centralnej EURODAC

Etapy realizacji usługi  

1.Weryfikacja danych, 2. Wprowadzenie danych, 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • system centralny
 • UDSC
 • EURODAC
 • Podobne usługi  

  Aktualizacja danych w jednostce centralnej EURODAC

  Aktualizacja danych w jednostce centralnej EURODAC