Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

SkargaTaxi

Zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi przewozowej taksówką.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Osoby zgłaszające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozowej taksówką.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi przewozowej taksówką.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

W zależności od charakteru zgłoszonego zdarzenia istnieje możliwość wystąpienia do:
1. Izby Skarbowej - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy zawyżenia opłaty za przejazd,
2. Prokuratury Rejonowej - w przypadku gdy zgłoszenie było rozpatrywane przez Policję.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie skargi Taxi

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zawiadomienia. 2. Przyjęcie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   SkargaTaxi
Podobne usługi  

SkargaTaxi

Zawiadomienie o nieprawidłowym wykonaniu usługi przewozowej taksówką.