Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach zamieszczonych na PLIP dla osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania z informacji o zobowiązaniach osoby fizycznej zamieszczonych na Platformie Informacyjno-Płatniczej Wrocławia. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez pełnomocnika os. fizycznej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu mocodawca działający w imieniu osoby fizycznej może wypełnić i przesłać stosowny dokument wskazując uprawnioną osobę.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miejski Wrocław

Kogo dotyczy  

Osób reprezentujących osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł
  • Zwolnienie z opłaty skarbowej - przysługuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.
Czas realizacji  

3 dni robocze

Opłaty  

17 zł (siedemnaście złotych)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania z informacji o zobowiązaniach zamieszczonych na PLIP dla osób fizycznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie pełnomocnictwa. 2. Weryfikacja pełnomocnictwa.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach zamieszczonych na PLIP dla osób fizycznych
Podobne usługi  

Pełnomocnictwo rodzajowe do korzystania z informacji o zobowiązaniach zamieszczonych na PLIP dla osób fizycznych

Usługa umożliwia złożenie pełnomocnictwa rodzajowego do korzystania z informacji o zobowiązaniach osoby fizycznej zamieszczonych na Platformie Informacyjno-Płatniczej Wrocławia. Usługa umożliwia uzyskanie dostępu przez pełnomocnika os. fizycznej do informacji o zobowiązaniach klienta na Platformie Informacyjno-Płatniczej Gminy Wrocław. W tym celu mocodawca działający w imieniu osoby fizycznej może wypełnić i przesłać stosowny dokument wskazując uprawnioną osobę.