Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami regionalnych izb obrachunkowych.
Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego i związki komunalne w zakresie spraw finansowych. W tym zakresie do jej kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych podjętych z istotnym naruszeniem prawa regionalna izba obrachunkowa wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalna Izba Obrachunkowa właściwa

Kogo dotyczy  

Instytucji - jednostek samorządu terytorialnego, związki komunalne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zarządzenia
 • Uchwały
Czas realizacji  

Regionalna Izba Obrachunkowa uznając badany akt prawny za podjęty z istotnym naruszeniem prawa może w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia wydać: rozstrzygnięcie nadzorcze - w odniesieniu do aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

W odniesieniu do wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność aktów prawnych wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/ przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą organy mogą wnosić w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie kontroli legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku dot. rozpoczęcia kontroli. 2. Weryfikacja dokumentacji. 3. Uruchomienie procedury kontroli.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego /związków komunalnych/

  Kontrola legalności aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego

  Usługa umożliwia zainicjowanie kontroli legalności aktów prawnych jednostek zgodnie z właściwościami regionalnych izb obrachunkowych.
  Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad legalnością aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego i związki komunalne w zakresie spraw finansowych. W tym zakresie do jej kompetencji należy badanie ich zapisów pod względem zgodności z obowiązującym prawem. W odniesieniu do aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych podjętych z istotnym naruszeniem prawa regionalna izba obrachunkowa wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające ich nieważność w całości lub w części lub w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazuje, że akt prawny został podjęty z nieistotnym naruszeniem prawa.