Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
 • Dokumenty niezbędne przy powodziach Pobierz
 • Dokumenty niezbędne przy osuwiskach ziemi Pobierz
Czas realizacji  

Do 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dofinansowanie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. Dofinansowanie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
  Podobne usługi  

  Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

  Usługa umożliwia złożenie przez jednostki samorządu terytorialnego do wybranego wojewody wniosku o dotacje z budżetu Państwa dla zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej oraz przygotowanie umowy dotacyjnej.