Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odpis z dokumentacji osobowo-płacowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podpisany własnoręcznie, wypełniony wzór wniosku
Czas realizacji  

Do 60 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odpis z dokumentacji osobowo-płacowej.