Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/21/11263
21.01.2022
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy, rozbiórki, montażu lub zakup i ostemplowanie dziennika budowy
T
2022/01/21/11262
21.01.2022
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2022/01/20/11261
20.01.2022
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/01/19/11260
19.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
T
2022/01/19/11259
19.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-4 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
T
2022/01/19/11258
19.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.
T
2022/01/19/11257
19.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
T
2022/01/18/11256
18.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór deklaracji DGO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.
T
2022/01/18/11255
18.01.2022
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
2022/01/14/11254
14.01.2022
GMINA WILKOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11079