Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/09/18/8581
18.09.2019
URZĄD GMINY MIŁKI
WZÓR WNIOSKU O UZYSKANIE DOFINANSOWANIA DO KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU
T
2019/09/18/8580
18.09.2019
URZĄD GMINY W STRACHÓWCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
T
2019/09/17/8579
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 15 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
T
2019/09/17/8578
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 16 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo do sprostowania danych
T
2019/09/17/8577
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 17 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo do usunięcia danych
T
2019/09/17/8576
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 18 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo do ograniczenia przetwarzania
T
2019/09/17/8575
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 20 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo do przenoszenia danych
T
2019/09/17/8574
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór skargi na naruszenie prawa z art. 21 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - prawo do sprzeciwu
T
2019/09/17/8573
17.09.2019
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór zawiadomienia o nieprawidłowościach w przetwarzaniu danych osobowych
T
2019/09/17/8572
17.09.2019
URZĄD MIEJSKI W WIELICHOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8397