Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/06/24/11607
24.06.2022
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2022/06/24/11606
24.06.2022
GMINA ROKIETNICA
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2022/06/24/11605
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór oświadczenia o dowozie ucznia niepełnosprawnego
T
2022/06/24/11604
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej
T
2022/06/24/11603
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podział nieruchomości
T
2022/06/24/11602
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
T
2022/06/24/11601
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o przyznanie stypendium Gminy Brwinów - dla studenta
T
2022/06/24/11600
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2022/06/24/11599
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
T
2022/06/24/11598
24.06.2022
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2022 r. - dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11423