Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/05/26/9443
26.05.2020
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Wsparcie na zalesianie" w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
T
2020/05/26/9442
26.05.2020
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 / o aktualizację wniesionego biznesplanu / o płatność I lub II raty pomocy / Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty I raty pomocy.
T
2020/05/25/9441
25.05.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(29) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2020 r.
T
2020/05/25/9440
25.05.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(4) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2020 r.
T
2020/05/25/9439
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o walidację patentu europejskiego
T
2020/05/25/9438
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu zmiany Uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
2020/05/25/9437
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy dla wskazanych towarów
T
2020/05/25/9436
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o udzielonej licencji w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
2020/05/25/9435
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
2020/05/25/9434
25.05.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o wydanie wyciągu z rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9259