Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/09/17/10897
17.09.2021
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, i powstają odpady komunalne
T
2021/09/17/10896
17.09.2021
URZĄD MIASTA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2021/09/17/10895
17.09.2021
URZĄD GMINY W LATOWICZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/09/17/10894
17.09.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej
T
2021/09/17/10893
17.09.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej
T
2021/09/17/10892
17.09.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2021/09/17/10891
17.09.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wniosek o ograniczenie/zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne Miasta Łodzi świadczące usługi w obszarze polityki społecznej
T
2021/09/17/10890
17.09.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wniosek o sprostowanie danych osobowych przetwarzanych przez jednostki organizacyjne Miasta Łodzi świadczące usługi w obszarze polityki społecznej
T
2021/09/17/10889
17.09.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń przyznawanych przez jednostki organizacyjne Miasta Łodzi świadczące usługi w obszarze polityki społecznej
T
2021/09/10/10888
10.09.2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia o dochodzie członka rodziny niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (ZFA-03)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10713