Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/08/05/9845
05.08.2020
URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Wzór wniosku o o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2020/08/05/9844
05.08.2020
URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
T
2020/08/05/9843
05.08.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór wniosku o rejestrację jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m i wydanie dokumentu rejestracyjnego (REJA-WPI)
T
2020/08/04/9842
04.08.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu. (art. 95)
T
2020/08/04/9841
04.08.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu lub nieobjętych planem. (art. 93 i art. 94)
T
2020/08/04/9840
04.08.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór zawiadomienia o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
T
2020/08/03/9839
03.08.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór Informacji w sprawie Programu Współdziałania (Dział IIB Ordynacji podatkowej)
T
2020/08/03/9838
03.08.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o zawarcie umowy w ramach Programu Współdziałania (Dział IIB Ordynacji podatkowej)
T
2020/07/31/9837
31.07.2020
URZĄD MIEJSKI PSZCZYNA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/31/9836
31.07.2020
URZĄD GMINY JAWORZE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9661