Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/01/18/10306
18.01.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2021/01/15/10305
15.01.2021
URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2021/01/15/10304
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentacji z zasobów archiwalnych
T
2021/01/15/10303
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego
T
2021/01/15/10302
15.01.2021
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o zmianę adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji - do celów podatkowych
T
2021/01/15/10301
15.01.2021
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2021/01/14/10300
14.01.2021
URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2021/01/14/10299
14.01.2021
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
T
2021/01/14/10298
14.01.2021
URZĄD GMINY PIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/01/14/10297
14.01.2021
URZĄD GMINY PIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10122