Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/10/19/5995
19.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o czynnościach notarialnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
T
2018/10/19/5994
19.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o wykonanym transferze środków pieniężnych, o równowartości przekraczającej 15000 euro, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
T
2018/10/19/5993
19.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych, których równowartość przekracza 15000 euro, przekazywanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
T
2018/10/19/5992
19.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15000 euro, albo o pośredniczeniu w przeprowadzeniu takiej transakcji, przekazywanej do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
T
2018/10/19/5991
19.10.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór informacji identyfikującej instytucję obowiązaną w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
T
2018/10/18/5990
18.10.2018
URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA
Wzór wniosku o zwolnienie gruntów z podatku rolnego oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2018/10/18/5989
18.10.2018
URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik/ o wielkości użytków rolnych
T
2018/10/18/5988
18.10.2018
URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA
Wzór oświadczenia o posiadaniu psa
T
2018/10/18/5987
18.10.2018
URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA
Wzór oświadczenia o nieposiadaniu psa
T
2018/10/18/5986
18.10.2018
URZĄD MIEJSKI GMINY ŁOBŻENICA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5811