Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/01/19/5017
19.01.2018
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia pobytu czasowego
T
2018/01/19/5016
19.01.2018
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia pobytu stałego
T
2018/01/19/5015
19.01.2018
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku do Ministra Cyfryzacji o wydanie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP
T
2018/01/19/5014
19.01.2018
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/01/19/5013
19.01.2018
URZĄD GMINY ZGIERZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe
T
2018/01/19/5012
19.01.2018
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/01/19/5011
19.01.2018
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2018/01/19/5010
19.01.2018
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Informacja o gruntach
T
2018/01/19/5009
19.01.2018
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Informacja o lasach
T
2018/01/19/5008
19.01.2018
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 4833