Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa opolskiego

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu

Kogo dotyczy  

Ankieta dotyczy oceny jakości pracy pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej wypełniana przez klientów zewnętrznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    brak załączników
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie ankiety dotyczącej badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa opolskiego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie ankiety 2. Weryfikacja ankiety

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa opolskiego

Ankieta dotycząca badania wymagań i stopnia zadowolenia klienta Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) województwa opolskiego

Wzór ankiety wypełnić i ankietę odesłać.