Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja, zmiana lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o rejestrację, zmianę lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister do spraw środowiska.

Kogo dotyczy  

Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację w Rejestrze Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego
  • Wniosek o zmiany w Rejestrze Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego
  • Wniosek o wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Strona niezadowolona z decyzji wydanej na podstawie wniosku może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. 2. Weryfikacja wniosku. 3. Wydanie decyzji administracyjnej.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Rejestracja
  • zmiana lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego
  • Podobne usługi  

    Rejestracja, zmiana lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego

    Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o rejestrację, zmianę lub wykreślenie z Rejestru Dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego.