Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych

Przedstawiciele spółek wodnych/związków spółek wodnych, z którymi zostały podpisane umowy o przyznanie środków, posługując się portalem internetowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zwanym dalej MUW) będą mogli wypełnić sprawozdanie z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i przesłać wraz z załącznikami (kopie dokumentów potwierdzających wartość i realizację prac należy poświadczyć ,,za zgodność z oryginałem’’) w wyznaczonym terminie do MUW w Warszawie.
Po zatwierdzeniu rozliczenia następuje przekazanie środków na rachunek bankowy spółki wodnej/związku spółek wodnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda Mazowiecki

Kogo dotyczy  

Spółek Wodnych/Związków Spółek Wodnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia dotacji
Czas realizacji  

Rok kalendarzowy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie kwoty dotacji

Etapy realizacji usługi  

Przyjmowanie sprawozdań z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa wraz z wymaganymi załącznikami, składanych przez spółki wodne/związki spółek wodnych. Weryfikacja sprawozdań z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa wraz z wymaganymi załącznikami, składanych przez spółki wodne/związki spółek wodnych. Przekazanie dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej/związku spółek wodnych.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Umowa
 • związek spółek wodnych
 • spółka wodna
 • dotacja podmiotowa
 • Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych

  Przedstawiciele spółek wodnych/związków spółek wodnych, z którymi zostały podpisane umowy o przyznanie środków, posługując się portalem internetowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zwanym dalej MUW) będą mogli wypełnić sprawozdanie z wykorzystania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i przesłać wraz z załącznikami (kopie dokumentów potwierdzających wartość i realizację prac należy poświadczyć ,,za zgodność z oryginałem’’) w wyznaczonym terminie do MUW w Warszawie.
  Po zatwierdzeniu rozliczenia następuje przekazanie środków na rachunek bankowy spółki wodnej/związku spółek wodnych.