Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Udostępnianie danych o historii szkód osoby składającej wniosek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kogo dotyczy  

Wyłącznie osoby fizyczne i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Załączanie dokumentów nie jest konieczne ponieważ założenie konta na ePUAP wymagało uwierzytelnienia.
Czas realizacji  

UFG udostępnia dane w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych art. 32 ust. 1 pkt 1-5a.)

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wygenerowana odpowiedź z systemu UFG

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Odpowiedź

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Ubezpieczenie OC
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • szkody
 • historia szkód
 • Ubezpieczenie AC
 • Historia szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

  Udostępnianie danych o historii szkód osoby składającej wniosek w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych