Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji

Usługa umożliwia przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Właściwa dokumentacja w zależności od rodzaju sprawy
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji

Przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji

Usługa umożliwia przesyłanie dokumentów wewnętrznych między jednostkami administracji.