Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej danych w celu sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • Załączniki zawierające dane do informacji o stanie mienia komunalnego
Czas realizacji  

W terminie określonym wewnętrznymi regulacjami.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

Przekazywanie danych do informacji o stanie mienia komunalnego

Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej danych w celu sporządzenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych.