Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/07/26/407
26.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie gadżetów promocyjnych
T
2010/07/26/406
26.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o nadanie odznaki "Honoris Gratia"
N
2010/07/23/405
23.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
T
2010/07/23/404
23.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa
N
2010/07/22/403
22.07.2010
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Wzór wniosku o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
T
2010/07/21/402
21.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
N
2010/07/21/401
21.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - gastronomia
T
2010/07/21/400
21.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - detal
N
2010/07/16/399
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z modernizacją sieci uzbrojenia terenu
T
2010/07/16/398
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych lub budową dróg publicznych - nie dotyczy drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14