Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/06/28/388
28.06.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku dotyczącego przesłania dokumentów do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w związku z nieukończonym egzaminem na prawo jazdy (pozwolenie do kierowania tramwajem)
T
2010/06/22/387
22.06.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek ogólny
N
2010/06/17/386
17.06.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku ogólnego
N
2010/06/16/385
16.06.2010
m_s_w_i_a
Usługa weryfikacji dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami: potwierdzanie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców.
N
2010/06/16/384
16.06.2010
m_s_w_i_a
Usługa weryfikacji dokumentu rejestracyjnego pojazdu: potwierdzanie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów.
N
2010/06/11/383
11.06.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek ogólny
N
2010/06/07/382
07.06.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku ogólnego
N
2010/06/02/381
02.06.2010
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór odpowiedzi na zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania w następstwie wniosku o dopisanie do spisu wyborców
N
2010/06/02/380
02.06.2010
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania w następstwie wniosku o dopisanie do spisu wyborców
N
2010/06/02/379
02.06.2010
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
Wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13