Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/03/01/13349
01.03.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
T
2024/03/01/13348
01.03.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców Gminy
T
2024/03/01/13347
01.03.2024
Urząd Gminy w Wierzbinku
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/03/01/13346
01.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, tj. przedwczesny wyrąb drzewostanu
T
2024/03/01/13345
01.03.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór zawiadomienia o zamiarze pozyskania w lesie drewna zgodnie z obowiązującym uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty Łomżyńskiego określającą zasady gospodarki leśnej oraz prośby o oznakowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna dla wymienionych ilości drzew
T
2024/02/29/13344
29.02.2024
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu lub potwierdzającego brak osób zameldowanych pod danym adresem
T
2024/02/29/13343
29.02.2024
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13342
29.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13341
29.02.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ŁOMŻY
Wzór wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
T
2024/02/29/13340
29.02.2024
URZĄD GMINY WRZEŚNIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13165