Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/07/23/405
23.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej
T
2010/07/23/404
23.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2