Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/04/12/13395
12.04.2024
URZĄD MIASTA POZNANIA
Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu: POZnań - i zamieszkaj
T
2024/04/12/13394
12.04.2024
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Wzór pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
T
2024/04/12/13393
12.04.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki, informacji dotyczącej uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o obszarze rewitalizacji
T
2024/04/11/13392
11.04.2024
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2024/04/08/13391
08.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok zza granicy
T
2024/04/08/13390
08.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
2024/04/08/13389
08.04.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2024/04/08/13388
08.04.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
T
2024/04/08/13387
08.04.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego
T
2024/04/08/13386
08.04.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8ST(1) INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH) PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 307