Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/12/30/11180
30.12.2021
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2021/12/30/11179
30.12.2021
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku w sprawie wydania warunków na wykonanie zjazdu (budowa lub remont) z drogi powiatowej
T
2021/12/30/11178
30.12.2021
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o dezaktywację konta w Powiatowym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych
T
2021/12/30/11177
30.12.2021
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
T
2021/12/30/11176
30.12.2021
URZĄD GMINY W MUCHARZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
T
2021/12/30/11175
30.12.2021
URZĄD GMINY W MUCHARZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2021/12/30/11174
30.12.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór zgłoszenia udziału w naborze kandydata do pracy na stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
T
2021/12/30/11173
30.12.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór zgłoszenia udziału w naborze kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi
T
2021/12/30/11172
30.12.2021
GMINA SUWAŁKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2021/12/30/11171
30.12.2021
Urząd Miejski w Cieszynie
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 915