Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/12/14/1078
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu prowadzenia robót
T
2012/12/14/1077
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
T
2012/12/14/1076
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi
T
2012/12/14/1075
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Wniosek o wynajęcie powierzchni użytkowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie
T
2012/12/14/1074
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
T
2012/12/14/1073
14.12.2012
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE
Zgłoszenie budowy / robót budowlanych
T
2012/12/07/1072
07.12.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-39(4) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.
N
2012/12/07/1071
07.12.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-38(8) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.
N
2012/12/07/1070
07.12.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(18) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.
N
2012/12/07/1069
07.12.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36L(8) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 337