Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/30/12028
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór informacji o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku/klubie dziecięcym
T
2022/12/30/12027
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły, ośrodka lub przedszkola
T
2022/12/30/12026
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o przyznanie stypendium
T
2022/12/30/12025
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego
T
2022/12/30/12024
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o zmianę ilości osób w lokalu
T
2022/12/30/12023
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o zmianę normy wody
T
2022/12/30/12022
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o wpisanie do katalogu zamian lokalu
T
2022/12/30/12021
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o rozłożenie zaległości na raty/odroczenie terminu zapłaty
T
2022/12/30/12020
30.12.2022
URZĄD MIASTA OLEŚNICY
Wzór wniosku o wymianę kart Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny
T
2022/12/30/12019
30.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36S(30) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 848