Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/08/12/416
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek ogólny
T
2010/08/12/415
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór formularza złożenia skargi lub wniosku
T
2010/08/12/414
12.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2010/08/06/413
06.08.2010
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Wzór odpowiedzi na wniosek o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
T
2010/08/06/412
06.08.2010
Ośrodek Informatyki Wojewódzki Bank Danych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wzór odpowiedzi na wniosek o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej
N
2010/08/05/411
05.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
T
2010/08/05/410
05.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie decyzji w sprawie sprostowania/uzupełnienia aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
T
2010/08/03/409
03.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica
N
2010/08/03/408
03.08.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zgody na udostępnienie (wykorzystanie) herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9