Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/01/26/304
26.01.2010
m_s_w_i_a
Wzór pisma ogólnego
N
2010/01/26/303
26.01.2010
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego/ innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
T
2010/01/26/302
26.01.2010
m_s_w_i_a
Wzór decyzji administracyjnej zawierający elementy przewidziane art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, możliwej do wydania w sprawie, w której przepisy szczegółowe nie wykluczają wydania decyzji w postaci elektronicznej
T
2010/01/26/301
26.01.2010
m_s_w_i_a
Wzór dla dokumentu Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania, składany na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)
T
2010/01/18/300
18.01.2010
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO/zgłoszenie zmian w zbiorze danych
N
2010/01/14/299
14.01.2010
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
N
2010/01/14/298
14.01.2010
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18 % zawartości alkoholu
N
2010/01/14/297
14.01.2010
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie autoryzacji dla akredytowanych jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i labolatoriów
N
2010/01/14/296
14.01.2010
ARCHIWUM
Wzór dla dokumentu Wniosek o udzielenie autoryzacji dla jednostek, które nie muszą uzyskać akredytacji
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9