Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/05/12/375
12.05.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej
T
2010/05/12/374
12.05.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek / uwagi do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
T
2010/05/12/373
12.05.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2010/05/12/372
12.05.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4