Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/03/25/327
25.03.2010
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy
N
2010/03/16/326
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2010/03/16/325
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uzyskanie patronatu lub członkowstwa w komitecie honorowym
T
2010/03/16/324
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności budżetowych
T
2010/03/16/323
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
T
2010/03/16/322
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku/skargi do Urzędu Wojewódzkiego
T
2010/03/16/321
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uzgodnienie czasu i trasy przemarszu pielgrzymek na terenie województwa
T
2010/03/16/320
16.03.2010
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8