Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/11/25/479
25.11.2010
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
Wzór wniosku zgłoszenia do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
T
2010/11/22/478
22.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
T
2010/11/22/477
22.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek o wpis (skreślenie wpisu), zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
T
2010/11/15/476
15.11.2010
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
N
2010/11/15/475
15.11.2010
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2010/11/15/474
15.11.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
T
2010/11/10/473
10.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
T
2010/11/10/472
10.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku / uwag do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu
T
2010/11/10/471
10.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku / uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2010/11/10/470
10.11.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19