Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/07/16/399
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z modernizacją sieci uzbrojenia terenu
T
2010/07/16/398
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych lub budową dróg publicznych - nie dotyczy drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
T
2010/07/16/397
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych usuwanych z przyczyn nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2010/07/16/396
16.07.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją prowadzoną przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4