Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/06/16/385
16.06.2010
m_s_w_i_a
Usługa weryfikacji dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami: potwierdzanie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców.
N
2010/06/16/384
16.06.2010
m_s_w_i_a
Usługa weryfikacji dokumentu rejestracyjnego pojazdu: potwierdzanie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2